Persondata politik


 

 

Persondatapolitik

Maskinstation Martin Børsting A/S

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Maskinstation Martin Børsting A/S.

Når du selv giver personoplysninger til Maskinstation Martin Børsting A/S via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte, accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Firma opfylder din forespørgsel/køb/opgave på den bedst mulige måde.

 

Vi passer godt på dine oplysninger!
Maskinstation Martin Børsting A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

·         hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger

·         hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Maskinstation Martin Børsting A/S er en topmoderne virksomhed, der udfører maskinstations-og entreprenørarbejde, samt lastbilkørsel.
Martin Børsting og Søren Børsting er direktører/indehavere for Maskinstation Martin Børsting A/S og de dataansvarlige for virksomheden.

Firmas kontaktoplysninger er:

Maskinstation Martin Børsting A/S

Ballingvej 98, Hem

7800  Skive

Mobil Martin – 30971310

Mobil Søren – 23442534

www.borstingmartin.dk

 

Maskinstation Martin Børsting A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Maskinstation Martin Børsting A/S.

Maskinstation Martin Børsting A/S indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

·         Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer

Medarbejdere

·         Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold

·         Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger

Formål

Maskinstation Martin Børsting A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Maskinstation Martin Børsting A/S indsamler personoplysninger:

  • Kontaktinformation til kunder/leverandører
  • Kunde/leverandørbehandling
  • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud m.m.
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Maskinstation Martin Børsting A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Maskinstation Martin Børsting A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre udenfor virksomheden.

Maskinstation Martin Børsting A/S benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Maskinstation Martin Børsting A/S’ vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Maskinstation Martin Børsting A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Maskinstation Martin Børsting A/S, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Maskinstation Martin Børsting A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis Maskinstation Martin Børsting A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

Sikkerhed

Maskinstation Martin Børsting A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Maskinstation Martin Børsting A/S anvender ikke cookies.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
Maskinstation Martin Børsting A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

  • Opfyldelse af en kontrakt
  • Behandling af legitime interesser
  • Samtykker
  • Retlige krav
  • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Maskinstation Martin Børsting A/S,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

·         Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger

·         Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger

·         Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger

·         Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
Ønskes sletning vil Maskinstation Martin Børsting A/S slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Firma er pålagt at gemme iht. lovgivning

·         Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Maskinstation Martin Børsting A/S er pålagt at udføre iht. lovgivning

·         Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

·         Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Maskinstation Martin Børsting A/S

·         Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Maskinstation Martin Børsting A/S

·         Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Maskinstation Martin Børsting A/S 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Maskinstation Martin Børsting A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Maskinstation Martin Børsting A/S’ behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Maskinstation Martin Børsting A/S

Ballingvej 98, Hem

7800  Skive

Mobil Martin – 30971310

Mobil Søren – 23442534

www.borstingmartin.dk


E-mail: borstingmartin@borstingmartin.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk