Gyllekørsel     
Gylletransport med 3 lastbiler med gylletrailere fra 34 til 38 kubikmeter. To af gylletrailerne er udstyret med biogas-anlæg, så der kan suges vakuum.