Maskinstation
Martin Børsting A/S

MASKINSTATION

Læs mere om vores maskinstation her

Services

Naviger her

Grovfoderarbejde

Vi ved, at godt grovfoderet er én af hjørnestene i din mælkeproduktion, og derfor er det af afgørende betydning, at grovfoderet bjerges under de mest optimale betingelser. Med et stadig mere ustadigt klima tilbyder vi derfor stor kapacitet på området og den nyste teknik for at sikre de bedste mulige betingelser for dine køer.
Skårlægning tilbydes med discskårlæggere med crimpere og mulighed for sammenlægning med bånd, eller med ét bånd for at øge kapaciteten på den efterfølgende sammenrivning. Hvis der er behov for at sætte ekstra speed på forvejring af græsset tilbyder vi stor kapacitet i 12 meter spreder til opgaven. Sammenrivningen kræver enorm omhyggelighed, da hele processen kan sættes over styr her, og derfor råder vi over 2 af markedets bedste rive med effektiv arbejdsbredde på 14,5 meter.

Riverne har mulighed for højdejustering under kørsel og betjenes af erfarne chauffør. Ved Semi-faste kørespor på 12/24 meter, har vi GPS-teknologi på riverne, som sørger for at skårene ligger præcis sammen sted slæt efter slæt – og i sammenspil med gyllevognene. Ensilering sker med 3x Jaguar, som har markedets bedste snittekvalitet. Snitterne kan blive udstyret med NIR-sensor og udbyttemåler for præcis registrering af foderet, så du ved, hvad der ligger i din stak.

I stakken sikre vi sammenpresning med gummiged og/eller dozerblade. Gummiged og traktorer er udstyret med tvillinghjul, for trykning helt til silovæg.

Frakørsel sker med store og effektive frakørselsvogne, som sikrer, at hele kæden holdes så effektiv og dermed så billig som muligt.

Skårlægning

Spredning

Sammenrivning

Ensilering

Frakørsel

Sammenkørsel i stakke

Græsmarkpleje

Vedligeholdelse af græsmarker er en vigtig forudsætning for et godt foderresultat. Vi udfører denne vedligehold med en græsmarktromle, som også kan lejes. Tromlen er en glat tromle, som kan gøres tung ved påfyldning af vand.

Foran tromlen sidder er en planeringsplanke til jævning af muldhvalpeskud samt strigletænder til oprivning af græsmarken

Husdyrgødning, Gyllekørsel

Udbringning af gylle er ét af vores helt store specialer, og vi råder derfor over stor kapacitet på området. Vi kan både tilbyde den lette og skånsomme – men samtidigt uhyre effektive løsning, ligesom vi kan tilbyde gyllevognsløsning med fronttank for billig udkørsel.
Alle køretøjer er udstyret med GPS for præcis kørsel, og dermed optimal brug af næringsstoffer.

Til førelse af nitrifikations-hæmmer er også noget vi kan klare – både med selvkørende gyllenedfælder samt gyllevogn. Det gavner ikke blot ESG-regnskabet og den grønne profil, men er også en gevinst for afgrøderne, da udvaskning af næringsstoffer hæmmes.

Vervaet Hydrotrike XL med træk på alle hjul og ét hjul i hvert spor. Kan udstyres med både 7,5 meter sortjordnedfælder samt 12 meter græsmarksnedfælder. Maskinen har egen buffertank med, som flyttes rundt med maskinen.

Selvkørende Agrometer SDS 8000 gylleudlægger med bombredde fra 24 til 36 meter. Med tilhørende pumpevogn og ekstra slangeruller sikrer vi ekstrem skånsom, men samtidigt ekstrem effektiv gylleudlægning med denne form for gylle-teknologi.

Flåden af gyllevogne er stor, og rummer blandt andet:

For at sikre ordentlig omrøring har vi to af markedets kraftigste røreværker i form af Ørum GMD8500, samt den mere handy Samson RV150 – som passer perfekt til en fortank. Desuden tilbyder vi omrøring med Harsø 10” gyllespuler, som virkelig kan sætte skub i en gylletank med sandudfordringer.

Buffertanke:

Transport af gylle kan foregå med lastbiler med VM Tarm gylletrailer på 4-akslet med rumindhold på 39 m3.

Staldgødning - fast form

Vi kører staldgødning, kylling møg, slam og lignende ud med:

Den er udstyret med vægt og dermed kan vi dossere materialet vi spreder ud, det betyder sikkerhed for præcision i sprede-arbejdet.

Høst og Halm

Mejetærskning udføres med to rystemaskiner samt en Hybridmaskine:

Kornkørsel

Når kornet skal transporteres fra mejetærskeren, og fra marken og videre, står vi klar med mange forskellige muligheder, som passer ideelt til de enkelte situationer – både med traktor og med lastbil:

Halmpresning

Halmpresningen af flere ballemål:

Skårlægning

En selvkørende skårlægger er ikke blot til skårlægning af helsæd og raps. Med flere våde høste er skårlægning af korn og efterfølgende høst med pick-up en oplagt mulighed. Med selvkørende MacDon skårlægger med sejlskærebord, sikrer vi skårlægning af alle afgrøder i et jævnt skår – til stor glæde for den efterfølgende tørre- samt høst-processen.

Jordbearbejdning

Pløjning

Pløjning foregår med tyske kvalitetsplove, som kan vende både let og svær jord. Vi tilbyder pakning sammen med pløjning på den seks furet vendeplov, hvilket sikrer en ordentligt og seriøs pakning under pløjning, samt et fast såbed.

Harvning

I både pløjet systemer samt reduceret systemer tilbyder vi harvning med:

Meget kraftig såbedsharve med slæbeplanke både forrest og bagerst som begge er hydraulisk indstillet for optimal såbed.

Dybdeharvning med tung dybdeharve med mulighed for disc-sektion før de kraftige harvetænder for eventuelt at skille afgrøde yderligere ad for en efterfølgende let omsætning. Harven er udstyret med jord-til-jord pakvalse, som efterlader en overfalde med størst mulig tørre-overflade.

Tromling

Tromling foregår med:

Græsmarktromle: Desuden råder vi over en græsmarktromle til reparation af græsmarke

Såning og Gødning

Kornsåning

Såning af korn udføres med rotorharve-såsæt, som ikke kun sikrer optimal placering af korn på svær lerjord, men også et jævnt og sublim såbed af f.eks. slætgræsmarker.

Vi sår naturligvis med GPS styring, hvilket giver minimalt overlap i forager, og ved etablering af semi-faste kørespor sikrer det også, at plejesporerne kommer til at ligge præcist.
Traktorerne er udstyret med tvillinghjul, for at sikre minimal trykskade. Vi har desuden mulighed for sammensåning af gødning med såsættet på seks meter, og med det fire meter såsæt har vi en frontpakker monteret foran traktoren.

Majssåning

Inden for majsetablering har vi en stor erfaring, og det er ekstrem vigtigt, at majsen kommer godt fra start. Derfor sår vi majs med:

Præcisionen sikres med GPS afluk på rækkeniveau, ligesom det er muligt med udlægning af plejespor (blinkrækker).
Vi trykker mellem rækkerne, da traktorerne er udstyret med sprøjte-tvillinghjul, så vi ikke kører over de kommende majsrækker. Tempo’ens præcision er legendarisk, og det ypperste indenfor majssåteknik i øjeblikket.

Grubbesåning af raps

Etablering af raps med grubbe udføres med:

I en presset tid som høst, hvor rapsen skal etableres, er et billigt og rigtig godt alternativ til traditionelsåning – Grubbesåning. At vi har mulighed for placering af gødning, gør etableringsformen ekstra spændende.

Plantebeskyttelse

Sprøjtning

Sprøjtning udføres med mulighed for graduering af både kemi samt flydende gødning.

Rensning

Rensning af majs foregår med

Renseren er udstyret med kamerastyring, og styres på den måde sidevejs så den følger rækkerne 100 procent. Desuden kører traktoren med autostyring med RTK-præcision.

Der er god profit at hente ved at erstatte anden sprøjtning i majsen med rensning. Vi har endda mulighed for isåning af græs som efterafgrøde samtidig med rensning

Diverse opgaver

Læhegnsklipning

Klipning af læhegn udføres med:

Kalkspredning

Vi er specialister i kalkspredning, ved ikke bare at have det nyeste udstyr, men de helt rette rammer.

Spredningen foregår med det ypperste på markedet i form af en Bredal K165 XESC, hvilket betyder spredebredde op til 30 meter, samt sektionskontrol for minimalt overlap i kiler og lignende. Sprederen er udstyret med vejeceller for præcis kalibrering af massefylde, samt kontrol ved læsning af kalk fra markstak.

Vi råder selv over omfattende kalklager og med brovægt ved siden af lageret er det din sikkerhed for den mest optimale kalkkørsel. Der er naturligvis mulighed for graduering af kalk udefra tildelingskort, som sendes trådløst til traktoren, ligesom dokumentation for udført arbejde sendes trådløst tilbage.

Høvling af vej

Reparation og vedligeholdelse af mark- og grusveje foregår med en Mammen vejhøvl.

Halmsnitter

Til flydelag på gylletanke eller til strømateriale tilbyder vi snitning af halmballer med Kuhn Primor 2060 halmstrøger.

Brakpudser

Pudsning af brakmarker og grønne arealer med tre meter Machio slagleklipper.

HedeDanmark

Etablering og vedligehold af træer

Vi kører for HedeDanmark og har en stor erfaring og ekspertise inden for etablering og vedligeholdes af nye læhegn og skovstykker.

Vi laver alt i etableringen lige fra:

Scroll to Top